Analiza fundamentala pentru incepatori. Ce este analiza fundamentala si cum o folosim?

Citeşte articolul precedent din ghidul investitorilor începători -> 10 sfaturi pentru incepatorii investitori pe piata de capital.

Analiza fundamentală se bazează pe analiza şi interpretarea indicatorilor economici ai companiei pentru a ne oferi o imagine de ansamblu a acesteia.

Analiza se face pe baza rezultatelor financiare publicate periodic de fiecare emitent. Astfel pot fi evaluate societăţile şi acţiunile acestora şi putem lua decizii privind instrumentele în care investim.

Dacă avem mai multe acţiuni pe care le urmărim, pentru a investii în ele şi vrem să le evaluăm din punct de vedere fundamental, ca să decidem în care vom investi, vom începe cu cel mai important indicator şi anume profitul. Profitul este beneficiul sau rezultatul economic obţinut de o companie.

Profitul poate fi interpretat şi ca venitul care revine proprietarilor capitalului investit într-o societate. Informaţii privind rezultatele financiare ale fiecărui emitent găsim pe site-ul BVB în secţiunea dedicată fiecărui simbol, în pagina “informaţii financiare”.

Când evaluăm profitul este recomandat să urmărim evoluţia lui pentru mai mulţi ani pentru a vedea care a fost tendinţa şi să calculăm rata de creştere a profitului în timp.

Informatii financiare

În aceeaşi secţiune avem disponibile informaţii despre cifra de afaceri, un alt indicator important, cifra de afaceri reprezentând totalul vânzărilor realizate pe parcursul unui exerciţiu financiar.

Şi în acest caz urmărim evoluţia ei în anii anteriori şi observăm care este trendul pentru a decide dacă afacerea este în creştere, stagnează sau dimpotrivă, scade.

Un alt indicator important este capitalul propriu, întrucât acesta reprezintă “averea” acţionarilor. Când devenim investitori prin achiziţia de acţiuni, achiziţionăm o parte din societate şi deci deţinem o parte din capitalurile ei.

Capitalurile proprii reprezintă dreptul acţionarilor asupra activelor societăţii, după ce s-au scăzut toate datoriile acesteia.

Dacă am început analiza cu situaţiile financiare puse la dispoziţie pe site-ul bursei să discutăm şi despre indicatorii bursieri pe care aceasta ni prezintă. În secţiunea “sumar” a fiecărui emitent pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti găsim următorii indicatori bursieri:

Indicatori bursieri

Capitalizarea companiei este produsul dintre numărul de acţiuni emise şi preţul acestora.

Capitalizarea fiind practic valoarea pe care piaţa o dă unui emitent, evoluţia acesteia reprezintă practic evoluţia valorii societăţii în timp, ea fiind influenţată de doi factori: evoluţia preţului acţiunilor la bursă şi variaţia numărului de acţiuni emise de  firmă (prin operaţiuni de majorare sau diminuare de capital social).

PER (Price Earnings Ratio) sau P/E, denumit şi coeficientul de capitalizare bursieră se calculează ca fiind raportul dintre preţul unei acţiuni şi câstigul net pe acţiune (EPS).

Rezultatul acestui raport se interpretează ca fiind perioada de timp (în ani) în care un investitor îşi recuperează investiţia făcută din dividendele viitoare, dacă societatea ar distribui tot profitul net pe dividende.

Cu cât valoarea indicatorului P/E este mai mică, durata de recuperare a investiţiei este mai redusă, cu atât acţiunea este considerată mai atractivă.

Generic vorbind un P/E sub 5 indică o acţiune puternic subevaluată, valori între 5-10 indică o acţiune relativ subevaluată, valori între 10 şi 15 pot indica o acţiune corect evaluata de piaţă, iar valori peste 20 o acţiune supraevaluată.Valorile acestui indicator ar trebui interpretate în contextul unor companii care activează în domenii similare de activitate.

P/BV (Price to Book Value) reprezintă raportul dintre preţul unei acţiuni şi valoarea contabilă a acesteia. Valoarea contabila (BV) a unei acţiuni se calculează ca fiind raportul între capitalurile proprii şi numărul total de acţiuni emise de societate.

Valoarea contabilă reflectă valoarea activului net pe acţiune, respectiv suma pe care ar încasa-o un acţionar de pe urma valorificării activelor societăţii şi onorarea datoriilor către creditori. Indicatorul P/BV reflectă valoarea pe care piaţa o dă capitalurilor firmei.

În general un P/BV sub 1 indică de regulă o acţiune subevaluată, valori între 1 şi 2 indică o acţiune corect evaluată de piaţă, iar valori peste 2 sau 3 o acţiune supraevaluată.

Acest indicator este mai eficient dacă îl analizăm în contextul mai multor indicatori şi nu individual, el fiind foarte des folosit pentru compararea acţiunilor diferitelor companii între ele. Dar trebuie să ţine cont şi de sectorul din care fac parte emitenţii, pentru că valoarea acestui indicator poate diferi de la un sector la altul.

EPS (Earning per Share) denumit știgul net pe acțiune sau profitul net pe acţiune este un indicator uşor de calculat şi de interpretat, el fiind egal cu raportul dintre profitul net al companiei împarţit la numărul de acţiuni emise.

Rezultatul reprezintă cât ar putea câştiga un investitor dacă compania ar decide să distribuie tot profitul pentru dividende.

DIVY (Dividend Yield) sau randamentul dividendului este un indicator important pentru investitorii care sunt interesaţi de acţiunile care dau dividende.

El se calculează ca raport între dividendul net şi preţul acţiunii, iar rezultatul reprezintă câştigul procentual al unui investitor din dividende.

Cu ajutorul acestui indicator putem compara randamentele aduse de diferite acţiuni, dar poate fi comparat şi cu alte oportunităţi de investire pentru a decide care dintre ele este mai avantajoasă. În acest caz nu trebuie să uităm şi de posibilitatea de a obţine câştiguri şi din creşterea preţului acţiunilor.

Dividend (2014) reprezintă valoarea netă a dividendului în lei pentru anul indicat.

Informaţiile prezentate mai sus sunt la nivel de bază şi ne ajută să ne facem o părere la o primă vizualizare a indicatorilor financiari.

Analiza fundamentală este mult mai complexă de atât, ea fiind subiectul multor cărţi de specialitate.

Ce este important să reţinem este ca indicatorii financiari se analizează împreună nu individual. Nu ne putem forma o imagine fidelă a unei companii doar pe baza unui singur indicator. Trebuie să analizăm situaţiile financiare ca să vedem atât evoluţia veniturilor şi a cheltuielilor cât şi a profitului şi a repartizării dividendelor.

Este foarte important să urmărim evoluţia pe mai mulţi ani consecutivi pentru a observa care a fost trendul în ultima perioadă, dacă societatea este într-o perioadă de creştere sau de scădere sau dacă există semne de slăbiciune.

În concluzie

Analiza fundamentală ne ajută să analizăm evoluţia trecută a companiei pentru a face previziuni privind evoluţia viitoare a emitentului şi a preţului acţiunilor acestuia.

Analiza fundamentală se face atât cantitativ cât şi calitativ. Ea nu se referă numai la analiza indicatorilor economici ci şi la analiza managementului, a politicii companiei, cât şi a industriei din care face parte aceasta şi a principalilor concurenţi.

Analiza fundamentală se aplică atât la nivel macroeconomic, pentru o economie sau o industrie, cât şi la nivel microeconomic pentru o companie, analizând atât factorii economici, politici şi sociali cât şi influenţele acestora asupra cursului acţiunilor.

Monica Mititelu

Despre Autor: economist, pasionată de piaţa de capital şi educaţia financiară. Fire activă şi curioasă, îmi place să mă autoperfectionez şi să mă implic în proiecte de dezvoltare personală şi profesională şi vreau să vă provoc sa descoperim tainele pieţei de capital împreună! Te invit să învăţăm mai multe despre educaţia financiară pe abcdarfinanciar.ro.

Ai nevoie de ajutor în gestionarea finanțelor personale și a investițiilor? Hai să discutăm într-o ședință de consultanță..

Ai găsit informații prețioase care te-au ajutat? Fă-mi cinste cu o cafea ca să-mi pot continua activitatea Fac cinste cu o cafea!.