Produsul national brut (PNB) – Ce reprezinta

Produsul național brut (PNB) este o estimare a valorii totale a tuturor produselor și serviciilor finale transformate într-o perioadă dată de mijloacele de producție deținute de rezidenții unei țări.

PNB este calculat în mod obișnuit luând suma cheltuielilor de consum personal, investiții interne private, cheltuieli guvernamentale, exporturi nete și orice venit obținut de rezidenți din investiții de peste mări, minus venitul obținut în economia internă de rezidenții străini. Exporturile nete reprezintă diferența dintre ceea ce o țară exportă minus orice import de bunuri și servicii.

PNB este legat de o altă măsură economică importantă numită produsul intern brut (PIB), care ține cont de toată producția produsă în granițele unei țări, indiferent de cine deține mijloacele de producție.

PNB începe cu PIB, adaugă veniturile din investiții ale rezidenților din investiții de peste mări și scade veniturile din investițiile rezidenților străini obținute într-o țară.

PNB măsoară valoarea monetară totală a producției produse de rezidenții unei țări. Prin urmare, orice producție produsă de rezidenții străini în limitele țării trebuie să fie exclusă în calculul PNB, în timp ce orice producție produsă de rezidenții țării în afara granițelor sale trebuie luată în considerare.

PNB nu include bunuri și servicii intermediare pentru a evita contorizarea dublă, deoarece acestea sunt deja încorporate în valoarea bunurilor și serviciilor finale.

Produsul National Brut  și Produsul Intern Brut sunt concepte foarte strânse, iar principalele diferențe dintre ele provin din faptul că pot exista companii deținute de rezidenți străini care produc bunuri în țară și companii deținute de rezidenți interni care produc bunuri pentru restul lumii și să revină veniturilor obținute rezidenților.

Ai nevoie de ajutor în gestionarea finanțelor personale și a investițiilor? Hai să discutăm într-o ședință de consultanță..

Ai găsit informații prețioase care te-au ajutat? Fă-mi cinste cu o cafea ca să-mi pot continua activitatea Fac cinste cu o cafea!.