Vreau sa fiu intreprinzator: PFA sau SRL? Studiu de caz 2016

Când ești la început de drum în afaceri orice ban contează și ai vrea să iei cele mai bune decizii cu privire la orice aspect. Acest lucru este imposibil, sigur vei face și greșeli dar sunt câteva aspecte în care te poți informa deplin și alege cea mai bună cale de acțiune.

Un astfel de aspect este alegerea formei juridice. În cele ce urmează vom încerca să facem o sinteză a avantajelor și dezavantajelor următoarelor 3 opțiuni: SRL (microîntreprindere); PFA (sistem real) și PFA (normă de venit).

Pentru a simplifica lucrurile vom scoate din calcul problema TVA-ului care este obligatoriu de considerat doar odată ce se depășește cifra de afaceri anuală de 220.000 lei și vom presupune că nu există angajați. Acestea sunt de altfel caracteristicile unei afaceri la început de drum: cifră de afaceri mică și muncă voluntară a patronului.

Mai întâi este necesar să stabilim care sunt criteriile după care vom face comparațiile. Iată care sunt acestea:

  • Costuri de înființare;
  • Aspectele birocratice de îndeplinit la înființare;
  • Restricții legislative la înființare și funcționare;
  • Taxele și impozitele de plată;
  • Modul de ținere a evidențelor contabile;
  • Posibilitățile de dezvoltare ulterioară;
  • Accesul la bani;
  • Credibilitate în fața terților;
  • Stabilitate și claritate cadru legislativ;
  • Procedura de închidere / radiere a entității juridice.

Un comentariu important înainte de a începe analiza este legat de PFA la normă de venit. Această opțiune nu este disponibilă decât pentru anumite coduri CAEN, pentru o cifră de afaceri anuală mai mică de 100.000 euro și pentru desfășurarea activității pe cont propriu, fără angajați.

Vom considera un întreprinzător înființat în 2016 care are venituri lunare în sumă de 3000 de lei cu sediul în sectorul 3 din București și are ca și activitate realizarea de articole hand-made care pot fi încadrate în CAEN 3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. P

entru comparabilitate, acest CAEN a fost ales astfel încât să fie acceptat și în sistemul de normă de venit. Pentru realizarea acestor venituri vom considera că întreprinzătorul nostru are cheltuieli deductibile de 1500 lei.

Costurile de înființare

Pentru cazul nostru, costurile de înființare ale unui SRL sau PFA sunt în primul rând reprezentate de taxele achitate la Registrul Comerțului.

Acestea sunt în sumă de 507 pentru un SRL cu asociat și administrator unic iar pentru PFA sunt în sumă de 219 lei fie că acesta va fi în sistem real sau la normă de venit.

La SRL va trebui depus și un capital social minim de 200 lei, bani care se vor regăsi în contul societății și vor putea fi folosiți pentru nevoile acesteia ulterior înființării.

Dacă întreprinzătorul alege un consultant care să-l ajute și să-l asiste în procesul de înființare va trebui să suporte și costurile cu aceste servicii. Onorariile unor astfel de persoane încep de la 150-200 lei.

Aspecte birocratice de îndeplinit la înființare

Asociatul și administratorul unui SRL trebuie să îndeplinească anumite condiții conform legii pentru a deține aceste calități. În acest sens se dau declarații pe propria răspundere, lucru care nu este necesar la PFA.

Titularul unui PFA trebuie să prezinte documente ce atestă experiență în muncă și calificare adecvată pentru obiectul de activitate pe care dorește să-l desfășoare. La SRL aceste documente nu sunt necesare, SRL putând alege aproape orice obiect de activitate fără a demonstra experiență sau studii.

Restricții legislative la înființare și funcționare

Așa cum am spus, PFA la normă de venit nu poate fi înregistrat decât pentru anumite obiecte de activitate. Ulterior înființării, PFA la normă de venit trebuie să rămână sub plafonul de 100.000 de euro cifră de afaceri anuală astfel încât să nu fie obligat să treacă la sistemul real. De asemenea, PFA la normă de venit nu poate avea angajați.

Toate cele 3 forme SRL, PFA sistem real și PFA norma de venit sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA la depășirea plafonului de 220.000 lei cifră de afaceri anuală.

Taxele și impozitele de plată

SRL este plătitor de 3% impozit pe veniturile microîntreprinderilor până la depășirea plafonului de 100.000 euro cifră de afaceri anuală.

Odată încheiat un exercițiu financiar și depus bilanțul contabil, întreprinzătorul își poate încasa remunerația pentru eforturile sale prin distribuirea dividende. Impozitul pe veniturile din dividende este de 5% la care se adaugă 5,5% contribuția obligatorie la asigurările de sănătate.

Cu privire la contribuția la asigurările de sănătate aferentă dividendelor este de precizat că în 2016 această contribuție nu se plătește dacă persoana căreia i se distribuie dividendele are un contract individual de muncă valabil semnat cu un angajator iar de la 1 ianuarie 2017 plata contribuției va fi obligatorie indiferent de acest aspect.

PFA în sistem real plătește impozit pe venit 16% aplicat la diferența între venituri și cheltuieli, 5,5% contribuția la asigurările de sănătate și 10,5% contribuția la asigurările sociale (pensie).

PFA la normă de venit plătește aceleași taxe ca și PFA în sistem real dar aplicate la norma de venit de 14.400 lei, conform tabel ANAF norme de venit București, 2016.

Modul de ținere a evidențelor contabile

SRL este obligată la ținerea contabilității în partită dublă ceea ce înseamnă că va fi nevoit în mod cert să apeleze la un specialst contabil.

Acest lucru se va traduce într-un cost cu serviciile contabile și mai multă presiune pe întreprinzător pentru a ține legătura cu acesta și a furniza la timp documentele de contabilitate primară.

PFA în sistem real ține contabilitatea în partidă simplă, înregistrează numai încasările și plățile într-un registru de încasări și plăți, ceea ce face ca, cel puțin pentru început, întreprinzătorul să poată ține chiar singur evidențele contabile.

Acest lucru înseamnă simplitate în gestionare și economie de costuri, nefiind nevoie să se plătească un contabil.

PFA la normă de venit este obligat să țină numai evidența încasărilor, ceea ce face lucrurile extrem de simple și necostisitoare.

Posibilități de dezvoltare ulterioară

SRL oferă cele mai multe posibilități de dezvoltare ulterioară, putând avea angajați și obiecte multiple de activitate fără a fi nevoită să prezinte documente justificative.

PFA în sistem real poate de asemenea avea angajați și extinde obiectul de activitate dar cu condiția unor documente justificative. PFA la normă de venit nu poate avea angajați și extinderea CAEN este limitată la cele trecute în lista ANAF.

Accesul la bani ca și întreprinzător

Când spunem accesul la bani ne referim la capacitatea întreprinzătorului de a folosi în scop propriu banii încasați prin intermediul entității juridice.

În acest sens, SRL nu permite utilizarea banilor în scop personal decât după închiderea exercițiului financiar și repartizarea de dividende.

La PFA, indiferent de forma sa, întreprinzătorul poate lua banii oricând dorește pentru a-i folosi în scop personal.

Credibilitate în fața terților

Deoarece SRL este considerată a fi o formă juridică ce oferă perspective de dezvoltare mai mari, ea este și forma care se bucură de cea mai mare credibilitate în fața terților. P

rin terți înțelegem clienți și furnizori, în special bănci. SRL, având o contabilitate în partidă dublă, poate arăta partenerilor de afaceri mult mai ușor potențialul său indicând conturile de active și imobilizări corporale, de exemplu.

La PFA acest lucru este mai greu de realizat. SRL este obligat la depunerea bilanțului anual, o situație contabilă ce este certificată de un expert contabil, fapt care crește iarăși gradul de încredere al terților.

Stabilitate și claritate cadru legislativ

Cadrul legislativ în România este departe de a fi stabil în special în domeniul economic și fiscal. În fiecare an sunt modificări majore cu privire la obligații de îndeplinit și taxe de plată atât la SRL cât și la PFA.

Totuși, deoarece SRL-urile sunt mult mai numeroase, se poate spune că există o claritate ceva mai mare și o stabilitate un pic mai ridicată în ceea ce privește legislația care afecteasă SRL.

Existând mai multe SRL există în consecință și mai mulți specialiști care abordează acest domeniu și oferă consultanță și de aceea informația poate fi regăsită mai ușor.

De exemplu la PFA s-a introdus recent obligativitatea plății contribuției la asigurările sociale dar de o manieră extrem de complicată pentru o formă juridică neasociativă.

Practic cu foarte mare greutate un întreprinzător PFA își poate estima sumele de plată în această direcție.

Există cotă minimă obligatorie dar există și cotă adițională opțională, există plată anticipată a contribuției și neaticipată, există plafoane minime și maxime ale veniturilor pentru care se calculează și plătesc contribuții și există și categorii de PFA scutite de la plată.

Procedura de închidere / radiere

La SRL această procedură durează 2-3 luni de zile și se face în două etape. Mai întâi se exprimă intenția de închide iar aceasta urmează a fi publicată în Monitorul Oficial.

Timp de 30 de zile de la publicarea acesteia în Monitor se lasă termen de opoziție pentru terți. După aceea se poate trece la etapa 2. Costurile la Registrul Comerțului pentru cele 2 etape sunt de aproximativ 250 lei.

La PFA radierea se face într-o singură etapă, durează câteva zile și costă aproximativ 80 lei.

În ambele cazuri este foarte important de menționat că procedura este standard și decurge conform celor de mai sus numai dacă nu există probleme în relația cu ANAF, adică declarații nedepuse sau taxe neachitate.

Dacă acestea există lucrurile pot deveni mult mai complicate, la SRL, ANAF putând declara opoziție la închiderea societății iar la PFA continuându-se procedura pe baza CNP-ului fostului titular de PFA.

Sinteză criterii

Criteriu

SRL

PFA sistem real

PFA normă de venit

Costuri înființare 507 219 219
Aspecte birocratice de îndeplinit la înființare Îndeplinire condiții conform legii pentru calitatea de asociat și administrator Documente ce atestă experiență și pregătire în domeniu Documente ce atestă experiență și pregătire în domeniu
Restricții legislative la înființare și funcționare Doar anumite coduri CAEN

Fără angajați

Cifră de afaceri sub 100.000 euro

Taxe și impozite de plată 3% impozit pe venitul microîntreprinderilor

5% impozit pe dividende

5,5% contribuția la sănătate aplicată dividendelor

16% impozit pe venit aplicat venitului net

5,5% contribuția la sănătate aplicată venitului net

10,5% contribuția obligatorie la pensie aplicată venitului net

 

16% impozit pe venit aplicat normei de venit

5,5% contribuția la sănătate aplicată normei de venit

10,5% contribuția obligatorie la pensie aplicată normei de venit

Modul de ținere a evidențelor contabile Partidă dublă, este nevoie de specialist extern Partidă simplă, încasări și plăți, se poate ține pe cont propriu Partidă simplă, numai evidență încasări, se poate ține pe cont propriu
Posibilități de dezvoltare Orice obiect de activitate

 

 

 

Poate avea angajați

Obiecte de activitate atestate cu documente de pregătire

 

Poate avea angajați

Obiecte de activitate atestate cu documente de pregătire și aflate pe lista ANAF

Nu poate avea angajați

Acces la bani ca și întreprinzător Numai după închiderea exercițiului financiar și repartizarea de dividende Oricând Oricând
Credibilitate în fața terților (clienți, furnizori, bănci) Cea mai credibilă formă, are contabilitate în partidă dublă și bilanț cu care poate atesta rezultatele Mai puțin credibilă, contabilitate în partidă simplă care arată doar încasări și plăți, nu și obligații viitoare de plată, datorii Cel mai puțin credibilă, poate arăta numai evidența încasărilor
Stabilitate și claritate cadru legislativ Cel mai stabil și bine reprezentat cadru prin faptul că există un număr mare de SRL Mai puțin stabil, spețe interpretabile, schimbări frecvente Mai puțin stabil, spețe interpretabile, schimbări frecvente
Procedura de închidere / radiere Complexă, în două etape, 2-3 luni și taxe la Registrul Comerțului în sumă de circa 250 lei Simplă, câteva zile, taxe la Registrul Comerțului în sumă de circa 80 lei Simplă, câteva zile, taxe la Registrul Comerțului în sumă de circa 80 lei

Exemplu de calcul taxe (întreprizător înființat în 2016, din București, sector 3, CAEN 3299, încasări lunare de 3000 lei, plăți lunare de 1500 lei, normă de venit 14.400 lei).

Impozit / Contribuție pentru un an de zile

SRL

PFA sistem real

PFA normă de venit

 

Dividende (3.000 – 1.500) * 12 luni = 18.000 Nu e cazul Nu e cazul
Impozit pe dividende 18.000 * 5% = 900 Nu e cazul Nu e cazul
Contribuția la sănătate 5,5% * 18.000 = 990 5,5% * (3.000-1.500)*12 luni = 990 5,5% = 14.400 = 792
Contribuția la pensie Nu e cazul 10,5% * (3.000 – 1.500) * 12 luni = 1.890 10,5% * 14.400 = 1.512
Venit net impozabil Nu e cazul (3.000 – 1.500)*12 luni – 990 – 1890 = 15.120 14.400
Impozit pe venitul net Nu e cazul 16% * 15.120 = 2.419 16% * 14.400 = 2.304
Impozit 3% microîntreprindere pentru 1 an întreg 3% * 3000 * 12 luni = 1080 lei Nu e cazul Nu e cazul
TOTAL 900 + 990 + 1.080 = 2.970 990 + 1890 + 2.419 = 5.299 792 + 1.512 + 2.304 = 4.608

Sper ca ti-a fost de folos articolul!.

Aştept mesajele voastre printr-un comentariu mai jos!

Acest material a fost pregătit de Andrei Ene, Managing Partner la Accountable, o firmă de contabilitate care, pe lângă serviciile specifice de contabilitate și expert contabil oferă și consultanță la înființarea firmei și servicii de administrare personal și salarizare.

Ai nevoie de ajutor în gestionarea finanțelor personale și a investițiilor? Hai să discutăm într-o ședință de consultanță..

Ai găsit informații prețioase care te-au ajutat? Fă-mi cinste cu o cafea ca să-mi pot continua activitatea Fac cinste cu o cafea!.