Fondul de Compensare a Investitorilor – Ce reprezinta

Fondul de Compensare a Investitorilor este o societate pe acțiuni din România care a fost înființată în 2005 cu scopul de a compensa investitorii în limita unui plafon anual.

Acționari ai fondului pot fi intermediarii și societățile de administrare a investițiilor, care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiții.

La înființare a avut un număr de 73 de membri fondatori, printre care și Bursa de Valori București și Bursa Electronică RASDAQ.

Fondul de Compensare este administrat de un Consiliu al Administrației format din cel puțin 3 membri, persoane juridice autorizate sau înscrise în registrul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare – CNVM

Nu pot fi compensați de acest fond: firmele de investiții, firmele de credit, instituțiile financiare, societățile de asigurări, fondurile de pensii, organismele de plasament colectiv și anumite persoane fizice, conform legii.

Fondul compensează investitorii în limita unui plafon maxim reprezentând echivalentul în lei a 20.000 euro/investitor.

Membrii fondului trebuie să contribuie anual cu o sumă de bani compusă din: o componentă fixă, egală pentru toți membri, o componentă variabilă calculată ca procent din venituri și o componentă variabilă calculată ca procent din investiția compensabilă.

Aceste cote sunt stabilite de Consiliul de Administrație anual. 

Vrei să citeşti şi alte articole de educaţie financiară? Hai în grupul Totul despre Bani de pe Facebook.