Cum citim si cum interpretam un bilant contabil?

Bilanțul contabil reprezintă instrumentul financiar ce sintetizează toată activitatea unei societăți prin evidențierea a ceea ce deține și datorează entitatea pentru cei interesați de cunoașterea și evaluarea firmei.

Bilanțul contabil se întocmește conform legislației din România la sfârșitul fiecărui an de către toate societățile și sub formă de raportare semestrială la sfârșitul lunii iunie de către societățile care la data de 31 decembrie a anului precedent au avut o cifră de afaceri peste 220.000 lei.

Secțiunile bilanțului contabil sunt:

 • Bilanț prescurtat
 • Contul de profit și pierdere
 • Date informative
 • Situația activelor imobilizate
 • Situația amortizării activelor imobilizate
 • Situația ajustărilor pentru depreciere

Atunci când privim un bilanț, un cont de profit și pierdere, etc., acestea nu ne furnizează decât cifre care pentru majoritatea celor care nu au cunoștințe de contabilitate nu reprezintă nimic sau nu înțeleg la ce folosesc acele sume.

De aceea consider că pentru cei care  se află în această situație acest articol le va fi foarte util pentru a înțelege la ce ajută acele cifre și cum le pot utiliza. Informațiile, cifrele prezentate în bilanț pot fi folosite pentru indicarea situației societății prin utilizarea lor în calculul unor indicatori.

Astfel în cele ce urmează sunt prezentați cei mai importanți indicatori, precum și interpretarea rezultatelor obținute în urma calculului.

Cum citim si cum interpretam un bilant contabil?

Indicatorii de activitate măsoară eficienţa societății în efectuarea sarcinilor. Aceşti indicatori reflectă cât de eficient se gestionează capitalul şi activele pe termen lung.

 • Rotația activelor imobilizate = Cifră de afaceri/ Active imobilizate, exprimă numărul de rotații efectuate de activele imobilizate pentru a se realiza cifra de afaceri.
 • Rotația activelor circulante = Cifră de afaceri/ Active circulante, evidențiază eficienţa cu care sunt folosite activele circulante ale societății.
 • Rotația activului total = Cifra de afaceri/ Activ total, măsoară capacitatea de ansamblu a unei companii de a genera venituri, cu un anumit nivel de active. Nivelul scăzut poate indica o ineficiență a capitalului activității respective.

Indicatorii de lichiditate  măsoară capacitatea unei companii de a-şi îndeplini obligaţiile pe termen scurt.

 • Lichiditatea curentă (Lc) = Active curente / Datorii curente . Valoarea recomandabilă a acestui indicator este în jurul valorii de 2. Un raport mai mare indică un nivel mai ridicat de lichiditate, adică o capacitate mai mare de a îndeplini obligații pe termen scurt
 • Lichiditatea imediată (Li) = (Active curente – Stocuri) / Datorii curente. Valoarea recomandată a acestui indicator este 0,8. Un raport mai mare indică un nivel mai ridicat de lichiditate.
 • Lichiditatea la vedere (Lv) = Active de trezorerie/ Datorii curente. Un nivel de 0,2 al acestui indicator semnifică o situaţie normală a firmei.

Indicatorii de solvabilitate furnizează informaţii cu privire la ponderea de creanţe din capitalul unei companii, precum şi gradul de adecvare al câştigurilor şi al fluxului de numerar pentru a acoperi cheltuielile.

 • Rata solvabilităţii generale (Rsg) = Active totale / Datorii totale, măsoară riscul de incapacitate de plată a datoriilor.Valoarea acestui indicator ar trebui să fie supraunitară, însemnând că firma îşi va putea plăti toate datoriile la scadență, însă dacă valoarea este subunitară, firma se află în stare de insolvenţă.  În general, o datorie mai mare presupune risc financiar mai ridicat rezultând o solvabilitate mai scazută.
 • Gradul de îndatorare generală = Datorii totale/ Capitaluri proprii, cu cât valoarea acestui indicator este mai mare cu atât solvabilitatea este mai scăzută.

Indicatorii de profitabilitate oferă informații legate de capacitatea unei companii de a genera profituri din capitalul investit, și reflectă cât de competitivă este o companie pe piaţă şi calitatea managementului său.

 • Marja profitului brut = Profit brut/ Cifra de afaceri, indică procentul de venituri disponibile pentru a acopei cheltuielile. Un nivel ridicat indică o combinaţie de preţ al produsului ridicat şi un cost de producţie mai scăzut.
 • Marja profitului operațional = EBIT/ Cifra de afaceri, unde EBIT = Profit brut + Cheltuiala cu dobânda, arată ponderea profitului operaţional din cifra de afaceri, precum si capacitatea unei companii de a genera valoare adăugată pentru acţionari.
 • Rentabilitatea economică = Profit net/ Active totale, măsoară randamentul obţinut de o companie pe baza activelor sale. Cu cât indicatorul are o valoare mai mare, cu atât mai mult profit este generat de un anumit nivel de active.
 • Rentabilitatea financiară = Profit ntet/ Capitaluri proprii, măsoară randamentul obţinut de o companie pe baza capitalului propriu. Un nivel mare al indicatorului reflectă o investiţie mică a acţionarilor a fost transformată într-un profit mare.

Alți indicatori ce pot fi utilizați sunt:

 1. Fondul de rulment care ne arată echilibrul pe termen lung al firmei, prin sursele permanente (capital propriu şi datorii pe termen lung) şi activele imobilizate nete. Ca formula de calcul avem:

FR = Capitaluri proprii + Datorii pe termen lung – Imobilizări nete

FR = Active circulante – Datorii pe termen scurt

Dacă în urma calculului rezultă un  fond de rulment pozitiv atunci există o stare de echilibru financiar pe termen lung, surplusul acoperind nevoile de finanţare pe termen scurt ale ciclului de exploatare. În schimb un fond de rulment negativ evidenţiază imposibilitatea acoperirii în întregime a finanţării pe termen lung.

 1. Nevoia de fond de rulment (NFR) reflectă relația ce ar trebui să existe între nevoia de finanţare aferente ciclului de exploatare şi resursele disponibile în acest scop.

Ca formule de calcul avem:

NFR = Stocuri + Creanţe – Datorii din exploatare

NFR = (Active circulante – Disponibilităţi băneşti) – (Datorii pe termen scurt – Credite bancare curente)                 

            Dacă rezultă un NFR pozitiv atunci nevoile temporare (stocuri şi creanţe) sunt mai mari decât resursele temporare, iar daca NFR este negativ atunci există un surplus de resurse temporare în raport cu nevoile temporare.

 1. Trezoreria netă (TN) se determina astfel:

TN = FR – NFR

TN = Active de trezorerie – Pasive de trezorerie

Un rezultat pozitiv arată o stare de echilibru financiar la nivelul întregii companii.

Sper ca ţi-a fost de folos.

Succes în afaceri!

Articol pregătit de Mirela Voicu, Head of Accounting Dpt. la Accountable, www.accountable.ro.

Accountable este o firmă de contabilitate ce și-a propus să fie un sprijin real pentru întreprinzători și să-i ajute să înțeleagă cifrele din spatele propriilor afaceri. Pe lângă serviciile de contabilitate și expert contabil, Accountable se ocupă și de administrare de personal, salarizare și operațiuni pe lângă Registrul Comerțului.

Ai nevoie de ajutor în gestionarea finanțelor personale și a investițiilor? Hai să discutăm într-o ședință de consultanță..

Ai găsit informații prețioase care te-au ajutat? Fă-mi cinste cu o cafea ca să-mi pot continua activitatea Fac cinste cu o cafea!.