Creante – Ce sunt Creantele pentru o firma

Creanţele reprezintă drepturi juridice ale firmelor de a primi la scadenţa stabilită în contracte o sumă de bani sau alte valori de la persoane fizice sau juridice.

Ele constituie o parte a activelor şi se înregistrează în bilanţului contabil.

Există multe tipuri de creante, cele mai întâlnite sunt: creanțe civile, creanțe comerciale, creanțe bancare, creanțe fiscale, creanțe salariale.

Creanțele civile au loc între persoane fizice definite ca necomercianți sau neprofesioniști, conform Noului Cod Civil. Cele comerciale rezultă în urma încheierii contractelor comerciale.

Creanțele bancare reprezintă un tip aparte de creanță, rezultate de obicei dintr-un contract de credit bancar.

Sunt creanțe fiscale principale: cele provenite din obligația de plată a impozitelor, taxelor, amenzilor, contribuțiilor și a altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat, dreptul la rambursarea TVA , dreptul la restituirea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat.

Creantele salariale sunt reglementate de dreptul muncii și iau naștere în raportul de muncă creat între creditor ca salariat și debitor ca angajator.

Vrei să citeşti şi alte articole de educaţie financiară? Hai în grupul Totul despre Bani de pe Facebook.