Cheltuieli operationale – Ce sunt cheltuielile operationale pentru o firma

Cheltuielile activității operaționale cuprind cheltuielile aferente desfășurării activității de bază ale companiei și cuprind: costul vânzărilor, cheltuieli privind serviciile de marketing aferente încheierii sau rezilierii contractelor, cheltuieli privind ambalarea, cheltuieli de transport aferente pentru reclamă, cheltuieli generale și administrative, cheltuieli sub formă de amenzi, penalități, despăgubiri, cheltuieli din modificarea metodelor de evaluare a activelor curente etc.

Nu se includ în costurile operaționale: orice costuri generate de racordarea, branșarea și debranșarea clienților, contribuțiile la fondul de sănătate, la fondurile speciale, altele de aceeași natură, aferente fondului de salarii, taxe, impozite, contribuțiile la fonduri speciale și altele asemenea stabilite conform reglementărilor legale în vigoare. 

Una dintre responsabilitățile importante cu care trebuie să se confrunte conducerea unei companii este determinarea modului de a reduce cheltuielile operationale fără a afecta semnificativ capacitatea unei firme de a concura cu concurenții săi.

Unele companii reduc cu succes cheltuielile operationale pentru a obține un avantaj competitiv și pentru a crește câștigurile. Cu toate acestea, reducerea lor  poate compromite, integritatea și calitatea operațiunilor.

Găsirea echilibrului potrivit poate fi dificilă, dar poate aduce recompense semnificative.

Vrei să citeşti şi alte articole de educaţie financiară? Hai în grupul Totul despre Bani de pe Facebook.