Capitalul Propriu – Ce este Capitalul Propriu

Capitalul propriu reprezintă suma de bani care va fi returnată acționarilor unei companii dacă toate activele ar fi lichidate și toată datoria companiei ar fi achitată.

Se regăsește în bilanțul unei companii și este una dintre cele mai frecvente valori financiare utilizate de analiști pentru a evalua starea de sănătate financiară a unei companii si  poate reprezenta și valoarea contabilă a unei companii. 

Capitalurile proprii sunt formate din aporturi de capital, prime de capital, rezerve, rezerve din reevaluare, rezultatul reportat, rezultatul exercițiului financiar.

Împreună cu datoriile pe termen lung formează capitalurile permanente. 

Investitorii care dețin acțiuni într-o companie sunt de obicei interesați de capitalurile proprii ale companiei, reprezentate de acțiunile lor. Cu toate acestea, acest tip de capital personal este o funcție a capitalului total al companiei. 

Deținerea de acțiuni într-o companie de-a lungul timpului poate produce câștiguri de capital sau aprecierea prețurilor acțiunilor, precum și dividende pentru acționari. Capitalurile proprii sunt cumpărate şi vândute pe pieţele titlurilor de capital.

Capitalurile proprii pot fi negative sau pozitive. Dacă sunt pozitive, compania are suficiente active pentru a-și acoperi datoriile.

Dacă sunt negative, datoriile companiei depășesc activele sale.De obicei, investitorii consideră companiile cu acțiuni negative drept investiții riscante sau nesigure.

Ai nevoie de ajutor în gestionarea finanțelor personale și a investițiilor? Hai să discutăm într-o ședință de consultanță..

Ai găsit informații prețioase care te-au ajutat? Fă-mi cinste cu o cafea ca să-mi pot continua activitatea Fac cinste cu o cafea!.