Bursa – Ce Este Bursa si de cate tipuri este

Bursa este instituția prin intermediul căreia investitorii vând sau cumpără titluri de valoare,cum sunt acțiunile și obligațiunile. Bursa de Valori București este bursa din România.

Bursa mai poate fi și piaţa specifică ţărilor cu economie de piaţă, pe care se oferă şi se desfac, potrivit unei proceduri speciale, valori sau mărfuri fungibile si/sau instituţie înfiinţată prin lege, în vederea perfectării de tranzacţii fară prezentarea, predarea şi plata concomitentă a obiectului tranzacţionat.

BURSA DE MĂRFURI este societatea comercială pe acţiuni care se ocupa cu  administrarea pieţelor organizate: pieţe la disponibil, pieţe mixte, pieţe ale licitaţiilor şi pieţe ale creanţelor, precum şi orice alte tipuri de pieţe, dacă bursa de mărfuri îndeplineşte condiţiile prevăzute în legislaţia specifică acestora.

Poate să desfăşoare şi activităţi secundare precum: realizarea, administrarea şi comercializarea sistemelor informatice specifice burselor de mărfuri, organizarea de seminarii şi cursuri în scopul pregătirii participanţilor în domeniul burselor de mărfuri.

BURSĂ DE VALORI este locul unde se desfaşoară într-un cadru organizat şi supravegheat, prin intermediari autorizaţi, operaţiuni comerciale cu valori mobiliare.

În principiu, la cota bursei de valori sunt admise valori mobiliare ale unor emitenţi care îndeplinesc anumite condiţii de profitabilitate şi de transparenţă.

O bursă de valori are rol atât de piaţă primară cât şi de piaţă secundară de capital.

Ai nevoie de ajutor în gestionarea finanțelor personale și a investițiilor? Hai să discutăm într-o ședință de consultanță..

Ai găsit informații prețioase care te-au ajutat? Fă-mi cinste cu o cafea ca să-mi pot continua activitatea Fac cinste cu o cafea!.