Administrator – Ce este un Administrator intr-o firma/SRL

Administrator al unei societăţi comerciale poate fi o persoană fizică sau persoană juridică, asociat sau neasociat, care efectuează toate operaţiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societăţii, cu restricţiile arătate în actul constitutiv, în baza mandatului încredinţat de către asociaţii reuniţi în adunarea generală.

Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru anumite infrațiuni civile, precum: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, delapidare și altele prevăzute expres de lege.

Administratorul încheie acte juridice pentru realizarea scopului societăţii, atât acte de administrare şi conservare a patrimoniului social, cât şi acte de dispoziţie cu privire la acesta. De aceea, o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu ori cu o capacitate de exerciţiu restrânsă, nu ar putea să exercite funcţia de administrator.

Administratorii pot face toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societății, în afară de restricțiile expres menționate în actul constitutiv.

Administratorii sunt răspunzători pentru: realitatea vărsămintelor efectuate de asociați, existența reală a dividendelor plătite, existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere, exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale, stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun. 

Ai nevoie de ajutor în gestionarea finanțelor personale și a investițiilor? Hai să discutăm într-o ședință de consultanță..
Ai găsit informații prețioase care te-au ajutat? Fă-mi cinste cu o cafea ca să-mi pot continua activitateaFac cinste cu o cafea!.