Active imobilizate – Ce sunt Activele Imobilizate

Activele imobilizate reprezintă bunurile și valorile cu o durată de utilizare mai mare de un an, care nu se consumă la prima utilizare. Acestea se împart în trei categorii: imobilizări necorporale, imobilizări corporale și imobilizări financiare.

Activele  imobilizate necorporale sunt reprezentate prin active identificabile nemonetare fără suport material și deținute pentru utilizare în procesul de producție  pentru a fi închiriate terților sau pentru scopuri administrative.

Sunt active imobilizate necorporale următoarele: cheltuielile de constituire, cheltuielile de dezvoltare, concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare, fondul comercial, alte imobilizări necorporale.

Activele imobilizate corporale sunt denumite și imobilizari materiale sau active fixe intangibile și sunt reprezentate prin bunuri materiale cu o valoare mai mare decât limita stabilită de lege, deținute de agenții economici și utilizate pe o perioadă îndelungată în producția de bunuri, prestarea de servicii, închiriere sau scopuri administrative.

Sunt active imobilizate necorporale: construcțiile,  instalațiile tehnice, mijloacele de transport, animale și plantatii, mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale.

Activele imobilizate financiare cuprind resursele financiare investite de o întreprindere în capitalul altor unități pe o perioadă mai mare de un an și care aduc investitorilor diverse câștiguri.

Sunt active imobilizate financiare: acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, titluri puse în echivalență, alte titluri imobilizate, creanțe imobilizate, vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare.

O categorie distinctă în cadrul activelor imobilizate o formează imobilizările necorporale și corporale în curs de execuție.

Ai nevoie de ajutor în gestionarea finanțelor personale și a investițiilor? Hai să discutăm într-o ședință de consultanță..

Ai găsit informații prețioase care te-au ajutat? Fă-mi cinste cu o cafea ca să-mi pot continua activitatea Fac cinste cu o cafea!.