Audit statutar

Auditul statutar reprezintă auditul situaţiilor financiare anuale sau al situaţiilor financiare anuale consolidare, aşa cum sunt prevăzute de legislaţia comunitară, transpusă în reglementări naţionale.

Situaţiile financiare sunt: bilanţ, cont de profit şi pierdere, note explicative, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia capitalurilor proprii.

[button url=”https://laurentiumihai.ro/dictionar-financiar/” background=”#4f9807″ size=”4″ icon=”icon: hand-o-left”]Înapoi la Dicţionarul financiar![/button] [divider top=”no”]

Ai o altă părere sau definiţie despre acest termen financiar, trimite-mi un email pe contact@laurentiumihai.ro.

Recomand:

[button url=”https://laurentiumihai.ro/carti-despre-bani/” target=”blank” background=”#4F9807″ size=”4″]–> 51 de cărţi care te vor face mai inteligent din punct de vedere financiar <–-[/button]