Audit statutar

Auditul statutar reprezintă auditul situaţiilor financiare anuale sau al situaţiilor financiare anuale consolidare, aşa cum sunt prevăzute de legislaţia comunitară, transpusă în reglementări naţionale.

Situaţiile financiare sunt: bilanţ, cont de profit şi pierdere, note explicative, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia capitalurilor proprii.

Înapoi la Dicţionarul financiar!

Ai o altă părere sau definiţie despre acest termen financiar, trimite-mi un email pe contact@laurentiumihai.ro.

Recomand:

—> 51 de cărţi care te vor face mai inteligent din punct de vedere financiar <—-