Audit intern – definitie – obiective

Audit intern: reprezintă activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activităţilor entităţii economice în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului şi proceselor de conducere a acestuia.

Obiectivele auditului intern sunt:

  • verificarea conformităţilor activităţilor din entitatea ecoonimică audiată cu politicile, programele şi managementul acestuia, în conformitatea cu legile;
  • evaluarea gradului de adecvare şi aplicare a controalelor financiare şi nefinanciare dispuse şi efectuate de către conducerea unităţii în scopul creşterii eficienţei activiăţii entităţii economice;
  • evaluarea gradului de adecvare a datelor/informaţiilor financiare şi nefinanciare destinate conducerii pentru cunoaşterea realităţii din entitatea economică;
  • protejarea elementelor patrimoniale bilanţiere şi extrabilanţiere şi identificarea metodelor de prevenire a fraudelor şi a pierderilor de orice fel.
Înapoi la Dicţionarul financiar!

Ai o altă părere sau definiţie despre acest termen financiar, trimite-mi un email pe contact@laurentiumihai.ro.

Recomand:

—> 51 de cărţi care te vor face mai inteligent din punct de vedere financiar <—-