Audit intern – definitie – obiective

Audit intern: reprezintă activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activităţilor entităţii economice în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului şi proceselor de conducere a acestuia.

Auditul intern este activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activităților unei organizații în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului și proceselor de conducere a acesteia.

El poate fi exercitat atât de persoane din interiorul organizației în cauză, cât și de persoane din exteriorul acesteia.

În România, auditul intern se practică în conformitate cu normele elaborate de Camera Auditorilor Financiari. Acestea cuprind reguli de organizare, criterii de calitate pentru evaluarea acestor servicii, reguli de implementare și Codul de Etică pentru profesia de auditor intern care are rolul de a asigura obiectivitatea auditorului intern.

Scopul efectuării auditului intern este de a adăuga valoare și a îmbunătăți activitățile unei companii, iar auditorii interni pot acoperi o arie vastă de evaluări/ revizuiri, în funcție de cerințele managementului:  de a verifica dacă activitatea organizației este în conformitate cu politicile, programele și managementul acestuia, de a evalua cât de adecvate sunt controalele financiare și nefinanciare dispuse de conducerea entității economice, de a evalua cât de adecvate sunt informațiile financiare și nefinanciare furnizate conducerii entitățții economice, etc.

Raportul de audit trebuie să cuprindă: identificarea situațiilor financiare anuale sau consolidate și data sau perioada pentru care au fost întocmite, opinia auditorului, orice alt aspect asupra căruia auditorul atrage atenția, o declarație privind identificarea de informații eronate semnificativ prezente în raportul administratorilor, o mențiune privind sediul auditorului financiar sau al firmei de audit. 

Obiectivele auditului intern sunt:

  • verificarea conformităţilor activităţilor din entitatea ecoonimică audiată cu politicile, programele şi managementul acestuia, în conformitatea cu legile;
  • evaluarea gradului de adecvare şi aplicare a controalelor financiare şi nefinanciare dispuse şi efectuate de către conducerea unităţii în scopul creşterii eficienţei activiăţii entităţii economice;
  • evaluarea gradului de adecvare a datelor/informaţiilor financiare şi nefinanciare destinate conducerii pentru cunoaşterea realităţii din entitatea economică;
  • protejarea elementelor patrimoniale bilanţiere şi extrabilanţiere şi identificarea metodelor de prevenire a fraudelor şi a pierderilor de orice fel.
[button url=”https://laurentiumihai.ro/dictionar-financiar/” background=”#4f9807″ size=”4″ icon=”icon: hand-o-left”]Înapoi la Dicţionarul financiar![/button] [divider top=”no”]

Ai o altă părere sau definiţie despre acest termen financiar, trimite-mi un email pe contact@laurentiumihai.ro.

Recomand:

[button url=”https://laurentiumihai.ro/carti-despre-bani/” target=”blank” background=”#4F9807″ size=”4″]–> 51 de cărţi care te vor face mai inteligent din punct de vedere financiar <–-[/button]