Active fixe: active fixe corporale, necorporale, financiare

Activele fixe sunt acele active care sunt deţinute de entităţile economice precum: active fixe necorporale, necorporale în curs de executie, corporale, corporale în curs de executie si financiare.

Activele fixe necorporale sunt acele active fără substanţă economică, care se utilizează pe o perioada mai mare de un an. Exemple: cheltuieli de dezvoltare, concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare, cu exceptia celor create intern de institutie, înregistrari ale reprezentatiilor teatrale, programe de radio sau televiziune, lucrari muzicale, evenimente sportive, lucrari literare, artistice ori recreative efectuate pe pelicule, benzi magnetice sau alte suporturi ;

Activele fixe corporale sunt acele active care au o valoare mai mare decât cea stabilită prin hotarâre a Guvernului şi o durată de utilizare mai mare de 1 an: terenuri, utilzaje, cladiri, etc.

Activele fixe financiare sunt acele active reprezentate de: depozite, un instrument de capitaluri proprii al unei alte entitati, un drept contractual.

[button url=”https://laurentiumihai.ro/dictionar-financiar/” background=”#4f9807″ size=”4″ icon=”icon: hand-o-left”]Înapoi la Dicţionarul financiar![/button] [divider top=”no”]

Ai o altă părere sau definiţie despre acest termen financiar, trimite-mi un email pe contact@laurentiumihai.ro.

Recomand:

[button url=”https://laurentiumihai.ro/carti-despre-bani/” target=”blank” background=”#4F9807″ size=”4″]–> 51 de cărţi care te vor face mai inteligent din punct de vedere financiar <–-[/button]