Tipologia Fondurilor de Investitii: Tipurile de fonduri de investitii si Cum sa le analizezi

Articol realizat cu ajutorul prietenilor de la investonline.ro.

Alegerea unui fond pentru realizarea de investiții înseamnă identificarea celui mai potrivit raport între riscuri și potențialele câștiguri.

Este o balanță care stă în mâna noastră și pe care o putem echilibra în funcție de obiectivele personale setate și după o atentă analiză a fondurilor de investiții prezente pe piața de capital din România sau din străinătate.

Cât de mult sunteți dispuși să riscați? Cât de mult puteți să câștigați că urmare a asumării acestui risc?

Deși este foarte probabil să va fie cunoscută noțiunea de fond de investiții, haideți să ne-o reamintim, că bază de discuții

Fondurile de investiții sunt cunoscute și sub denumirea de fonduri mutuale sau organisme de plasament colectiv.

Sunt entități (cu sau fără personalitate juridică) care atrag și pun la comun banii mai multor persoane (investitori), pe care îi folosesc ulterior pentru realizarea diferitelor investiții, cu scopul de a multiplica sumele investite de aceștia și de a genera astfel câștiguri pentru investitorii respectivi.

Primul și cel mai important pas pe care un investitor trebuie să-l facă este stabilirea clară a limitelor riscurilor pe care acesta este dispus să și le asume, iar în funcție de acestea, să-și aleagă categoria cea mai potrivită de fonduri.

Criteriile de clasificare ale acestora înseamnă departajarea lor în funcție de clasa de risc, portofoliul administrat, sistemul operațional, forma de organizare sau de administrare.

Pentru ca să vă setați cât mai corect așteptările legate de investițiile dumneavoastră și pentru a ști să urmăriți ulterior evoluțiile fondurilor în care ați investit și să le puteți chiar compara cu evoluția altor fonduri similare, aflate în administrarea altor SAI-uri (Societăți de Administrare a Investițiilor), trebuie să aveți de la bun început clarificate câteva aspecte esențiale, legate de clasa (categoria) din care face parte fondul vizat.

Tipologia fondurilor de investiții

1. Din punct de vedere operațional

 • Fonduri deschise de investiții

Numite și Organisme de Plasament Colectiv în Valori Mobiliare (OPCVM), emit (pun în circulație) și răscumpără (scot din circulație) unități de fond în mod continuu, oferind astfel investitorilor posibilitatea de a investi (cumpăra), respectiv de a dezinvesti (adică de a răscumpăra) titluri/unități de fond în orice moment, pe întreaga durată de funcționare a respectivului fond.

 • Fonduri închise de investiții – sunt asimilate de legislatia pieței de capital Fondurilor de Investiții Alternative, așa că le puteți găsi și sub denumirea de Fonduri de Investiții Alternative (FIA).

Numite și Alte Organisme de Plasament Colectiv în Valori Mobiliare (AOPC), au o politică mult mai restrictivă în ceea ce privește accesul.

În aceste fonduri, cumpărarea /răscumpărarea de unități de fond sunt permise doar în anumite intervale de timp sau la sfârșitul perioadei, clar determinate prin documentele de funcționare ale fondului respectiv.

2. Din punctul de vedere al formei de organizare

 • Fonduri de investiții cu personalitate juridicăSunt organizate ca societăți pe acțiuni (SIF-uri, SICAV-uri – o schemă de investiții colective deschise în Europa de Vest).

Investitorul primește în schimbul contribuției sale financiare, un număr corespunzător de acțiuni în societatea de investiții. Fondurile de investiții cu personalitate juridică sunt reglementate atât prin legislația cu privire la societățile comerciale, cât și prin legislația specială din domeniul pieței de capital.

 • Fonduri de investiții fără personalitate juridică

Se înființează în baza unui contract de societate civilă încheiat între societate și investitor (persoană fizică sau juridică). Investitorul primește, în schimbul contribuției sale financiare, un număr corespunzător de unități de fond.

3. În funcție de tipul de investitori cărora li se adresează

 • Fonduri de investiții publice – mobilizează resurse de la investitori, în mod public.
 • Fonduri de investiții private – mobilizează resurse de la un număr restrâns de investitori (nu pot avea mai mult de 500 investitori).

4. În funcție de categoriile de active în care se investește

 • Fonduri monetaregrad mic de risc

Sunt fonduri care investesc cu preponderență (cel puțin 90% din valoarea portofoliului), în instrumente monetare (conturile curente și de economii, depozite bancare, titlurile de stat etc). La randul lor, fondurile monetare se împart în două categorii:

Fonduri monetare pe termen scurt – au o durată medie a plasamentelor de sub 60 de zile;

Fonduri monetare standard –  au o durată medie a plasamentelor de până la 1 an.

 • Fonduri de obligațiunigrad mic de risc

Investesc în instrumente cu venit fix (titluri de stat şi obligaţiuni municipale/corporative ) în proporţie de minimum 90% din portofoliu, neputând investi deloc în acţiuni.

 • Fonduri mixte/diversificate – grad de risc moderat

Aceste fonduri propun investitorilor combinații între tipurile de plasamente menționate, în diferite proporții.

Gradul de risc al acestora este dat doar de ponderea instrumentelor financiare riscante în raport cu cea a instrumentelor financiare mai puțin riscante în totalul portofoliului. În funcție de ponderea instrumentelor financiare riscante prezente în portofoliu, ele pot fi: defensive, echilibrate, dinamice, flexibile.

 • Fonduri de acțiuni – grad mare de riscÎşi propun să investeasca o pondere semnificativă din portofoliu în acțiuni, câștigurile obținute provenind atat din dividendele încasate, cât și din creșterea prețului acțiunilor. Investitorii sunt persoane care înţeleg funcţionarea pieţei bursiere şi îşi asumă un risc ridicat, însă nu au timpul sau experienţa necesară pentru derularea de tranzacţii pe bursă.
 • Fonduri de fonduri – Fonduri care investesc în alte fonduri.
 • Fonduri alternative (artă, imobiliare, de cercetare etc) – reprezintă o oportunitate inovativă de investiţii, având ca obiectiv obţinerea de rate ridicate de apreciere a capitalului pe termen mediu şi lung.

De asemenea, este util sa cunoașteți faptul că atunci când vă adresați unui SAI pentru o investiție, trebuie să mergeți cu „lecția învățată”, pentru că administratorul fondului, prin reprezentanții săi, nu are voie să vă influențeze decizia de investiție.

În final, nu uitați că pe „frontispiciul” fiecărui fond stă scris : Citiți prospectul de emisiune și informațiile cheie destinate investitorilor prevăzute la art. 98 din OUG nr. 32/2012 înainte de a investi în aceste fonduri. Acestea sunt disponibile gratuit în limba română la sediile administratorilor de fonduri și pe pagina acestora de internet. Performanțele anterioare ale fondurilor nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

Vă dorim investiții profitabile!

Articol realizat cu ajutorul prietenilor de la Certinvest.ro – administrator independent de top de investiții, 100% românesc, creat în urmă cu 23 de ani și care activează pe piața investițiilor și a pensiilor facultative administrate privat.

Ai nevoie de ajutor în gestionarea finanțelor personale și a investițiilor? Hai să discutăm într-o ședință de consultanță..

Ai găsit informații prețioase care te-au ajutat? Fă-mi cinste cu o cafea ca să-mi pot continua activitatea Fac cinste cu o cafea!.