Reziliere Contracte Telefonie Inainte de Termen. Cum se face?

Grație numeroaselor solicitări adresate în cadrul blogului, cu ajutorul echipei de avocați din partea avocatum.ro, am reușit să redactăm prezentul articol în care clarificăm fiecare aspect legal de încetarea contractelor în mod unilateral încheiate cu operatorii de telefonie mobila: RDS RCS, Orange, Telekom, Vodafone sau alţi operatori.

Ţin să menţionez că este un articol tehnic, însă dacă doriţi să aveţi succes în demersul vostru este cel mai bine să ştiţi legea şi să aveţi baza de la ce să porniţi.

Denunțarea unilaterală a contractelor de telefonie mobilă înainte de termenul prevăzut în contract

I. Considerații teoretice și practice despre caracterul abuziv al clauzelor inserate în contractele de telefonie mobilă. Taxa pentru denunțare unilaterală.

Practica operatorilor de telefonie mobilă de a insera în contractele cu consumatorii (orice persoană fizică) clauze abuzive caracterizate prin impunerea a diferite condiții excesive în cazul în care aceștia din urmă doresc să înceteze raporturile contractuale, nu mai este de mult timp ceva neobișnuit.

Ușor, ușor, campaniile de informare au condus la nenumărate sesizări, petiții către autoritățile competente ANPC, ANCOM, OPC și, implicit, către instanțele de judecată, nu puține fiind soluțiile de admisibilitate a cererilor de constatare a caracterului abuziv al clauzelor inserate în contractele cu consumatorii.

Potrivit art. 8 și 12-14 din  Legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori, controlul respectării dispozițiilor prezentei legi se face de reprezentanții împuterniciți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, precum și de specialiști autorizați ai altor organe ale administrației publice, potrivit competențelor, consumatorii având și posibilitatea de a se adresa direct organelor judecătorești în conformitate cu prevederile Codului civil și ale Codului de procedură civilă.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, precum și celelalte autorități, instituții a căror competență este recunoscută de lege au obligația ca, în cazul în care constată utilizarea unor contracte de adeziune (sunt acele contracte nenegociate, în care consumatorul nu are decât posibilitatea de a accepta sau nu clauzele acestuia, neavând posibilitatea discutării conținutului acestuia) care conțin clauze abuzive, să sesizeze tribunalul de la domiciliul sau, după caz, sediul profesionistului, solicitând obligarea acestuia să modifice contractele aflate în curs de executare, prin eliminarea clauzelor abuzive.

Mai mult decât atât, instanța, în cazul în care constată existența clauzelor abuzive în contract, obligă profesionistul să modifice toate contractele de adeziune în curs de executare, precum și să elimine clauzele abuzive din contractele preformulate, destinate a fi utilizate în cadrul activității profesionale.

Potrivit punctului j) din Anexa Legii 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori, sunt considerate a fi abuzive clauzele/prevederile din contractele încheiate cu operatorii de telefonie mobilă care restrâng sau anulează dreptul consumatorului de a denunța sau de a rezilia unilateral contractul […] când profesionistul a impus consumatorului, prin contract, clauze referitoare la plata unei sume fixe în cazul denunțării unilaterale.

Potrivit articolului 6 și următoarele din Legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori, clauzele abuzive cuprinse în contract și constatate fie personal, fie prin intermediul organelor abilitate prin lege nu vor produce efecte asupra consumatorului, iar contractul se va derula în continuare, cu acordul consumatorului, numai dacă după eliminarea acestora mai poate continua.

În acest sens, casa de avocatură din București ce a venit în sprijinul nostru pentru redactarea prezentului articol, deține numeroase hotărâri jurisprudențe ce au ca obiect constatarea caracterului abuziv ale unor clauze din contractele încheiate cu operatorii de telefonie mobilă.

Obiectul hotărârilor jurisprudențiale constă, în principal, în constatarea nulității clauzelor care prevedeau în sarcina consumatorilor obligația de plată către operatorul de telefonie mobilă a unei taxe de reziliere, în momentul în care aceștia doreau să denunțe unilateral contractul înainte de termen.

Astfel, având în vedere dispozițiile legale cuprinse în prezentul articol a căror aplicabilitate a fost și este confirmată de practica instanțelor judecătorești, nu trebuie să ezităm să ne opunem atitudinilor contractuale abuzive, cum ar fi, în cazul de față, taxa percepută ilegal în cazul în care se dorește de către consumator închiderea abonamentului înainte de termen.

Din acest considerent, contactarea unui avocat în vederea remedierii acestor situații este pe deplin justificată.

2. Demersuri extrajudiciare în vederea denunțării unilaterale a contractelor de telefonie mobilă.

În primul rând trebuie să avem în vedere faptul că, contractul de telefonie mobilă este unul cu executare succesivă (executarea este împărțită în prestații egale sau diferite pe o perioadă mai lungă de timp, spre ex. plățile lunare în cazul abonamentelor telefonice) și, potrivit Codului Civil, art. 1.277 Contractul încheiat pe durată nedeterminată poate fi denunțat unilateral de oricare dintre părți cu respectarea unui termen rezonabil de preaviz. Orice clauză contrară sau stipularea unei prestații în schimbul denunțării contractului se consideră nescrisă.”

Ca regulă, un termen de preaviz de 30 de zile este considerat rezonabil.

Pentru aceea, trebuie ca, cel puțin cu 30 de zile înainte să formulați notificarea de denunțare unilaterală, chiar dacă și operatorii de telefonie mobilă vă pun la dispoziție cereri tip de reziliere (nu este vorba de reziliere ci de denunțare, rezilierea implică nerespectarea obligațiilor contractuale ceea ce nu este cazul), cel mai bine ar fi să optați ca acestea să fie redactate de către un avocat și înregistrate sau trimise prin poștă/fax/email sau chiar prin intermediul unui executor judecătoresc către aceștia.

La expirarea termenului de 30 de zile, contractul încetează de drept fără niciun cost suplimentar din partea dumneavoastră.

Cu toate acestea, despăgubirea operatorului de telefonie mobilă poate fi obținută de către acesta în instanță dacă, spre exemplu, la abonamentul respectiv ați beneficiat și de o reducere considerabilă la achiziționarea unui telefon.

În acel moment se va considera că operatorul de telefonie mobilă a suferit un prejudiciu care necesită a fi reparat, caz în care va trebui să achitați o anumită sumă de bani care, atenție, trebuie să nu fie excesivă prin raportare la durata rămasă din abonament și valoarea telefonului.

Dacă operatorul de telefonie vă va solicita plata oricărei taxe pentru a pune capăt contractului dumneavoastră, cel mai bine este să apelați, singuri sau printr-un avocat, la metoda cea mai puțin costisitoare, respectiv la reclamația către ANPC.

Recomandăm chiar să și informați operatorul de telefonie mobilă asupra caracterului abuziv al solicitării, precum și asupra faptului că veți apela la toate mijloacele de sesizare legale pentru a pune capăt contractului în condiții de egalitate.

Sper că acest articol să vină în ajutorul tău şi să te ajute tot acest demers.

Aşteptăm părerile tale printr-un comentariu mai jos.

Articol scris în sprijinul lui Zolty.

Ai nevoie de ajutor în gestionarea finanțelor personale și a investițiilor? Hai să discutăm într-o ședință de consultanță..

Ai găsit informații prețioase care te-au ajutat? Fă-mi cinste cu o cafea ca să-mi pot continua activitatea Fac cinste cu o cafea!.