Programul START: Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului la finantare

Programul START este unul dintre programele de finanţare prezentate în categoria Fonduri europene.

Programul START (Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rânduri tinerilor şi facilitatea la finanţare)

Programul are ca scop stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, îmbunătăţirea performanţelor celor existente, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinlor antreprenoriale ale înreprinzătorilor în scopul implicării acestora în structuri economice private.

Financial injection

Cine poate apela la programul START?

  • Societăţile comerciale care au cel mult 2 ani de la înregistrarea la Registrul Comerţului şi care îndeplineşte criteriul codului CAEN;

Care este valoarea maximă finanţată cu ajutorul programului?

  • Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 120.000 lei/beneficiar;
  • Contribuţie proprie – minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

În ce pot realiza investiţiile prin programul START?

a) Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor şi automatelor muzicale;

b) Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;

c) Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G

d) Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (francize , etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;

e) Echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă / copiator / multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.). Nu se pot achiziţiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decât numărul total de angajaţi după implementarea investiţiei cu componentă nerambursabilă, cu excepţia activităţilor care necesită acest lucru (Ex: Internet café, instruire în domeniul calculatoarelor, etc.);

f) Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii, producţie şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate)

g) Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale

h)Realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting)

i) Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

j) Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de comerţ, producţie sau servicii;

k) Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială în limita a maxim 4500 lei.

l) Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorat Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii – S.A.

m) Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului (nu mai mult de 4% din valoarea eligibilă la decont a proiectului, mai puţin consultanţa – această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea Contractului de finanţare).

Cum să aplic la programul START?

Pentru inscrierea în program a formularului de finanţare şi a planurlui de afaceri, se va realiza online. Data când se va realiza înscrierea va fi anunţată cu 10 zile pe site-ul aippimm.ro.

După înscrierea online, vei fi obligat ca în de 10 zile lucrătoare, să transmitiţi fizic documentele de justificare, care vor sta la baza evaluarii proiectelor.

Când se deschide programul START?

Data când va începe Programul START este iunie 2015.

Ce va cuprinde dosarul de finanţare?

  • Planul de afaceri
  • Încărcarea acestuia pe platforma online
  • Întocmirea cererii de finanţare
  • Întocmirea dosarului de participare

Materiale utile de descărcat dacă doreşti să aplici la program:

Mai multe detalii despre program găseşti aici.

Mai multe programe de finanţare mai găseşti aici -> Fonduri europene.

Dacă ai întrebări, nu ezita să-mi laşi un comentariu.

Vrei să citeşti şi alte articole de educaţie financiară? Hai în grupul Totul despre Bani de pe Facebook.