Disponibilitati – Ce sunt Disponibilitatile?

Disponibilitățile bănești reprezintă totalitatea bunurilor mobile și imobile (inclusiv terenuri), evaluate în expresie bănească, titlurile de valoare, drepturile și obligațiile bănești izvorâte din relațiile cu terții.

Sunt elementele monetare patrimoniale exprimate în lei și valută cu cel mai ridicat grad de lichiditate care fac parte din categoria activelor circulante și sunt reprezentate de trezorerie sau de echivalente de trezorerie.

Contabilitatea disponibilităților bănești aflate în bănci și în casieria companiilor, precum și mișcarea acestora generată de încasările și plățile efectuate în desfășurarea tranzacțiilor de natură economică și financiară, se ține distinct în lei și în valută.

Disponibilităţile băneşti în conturi la bănci şi în casierie reprezintă active curente ale unei entităţi şi sunt reflectate în contabilitate cu ajutorul conturilor de trezorerie.

Operaţiunile financiare în lei sau în valută se efectuează cu respectarea regulamentelor emise de Banca Naţională a României şi a altor reglementări emise în acest scop.

Conturile la bănci cuprind: valorile de încasat, cum sunt cecurile şi efectele comerciale depuse la bănci, disponibilităţile în lei şi valută, creditele bancare pe termen scurt, precum şi dobânzile aferente disponibilităţilor şi creditelor acordate de bănci în conturile curente.

Inițial, la înființare, sursa principală de disponibilități bănești pentru orice firmă trebuie să fie reprezentată de capitalul social depus, subscris și vărsat de către asociații sau acționarii săi fără de care o firmă nu se poate constitui.

Ai nevoie de ajutor în gestionarea finanțelor personale și a investițiilor? Hai să discutăm într-o ședință de consultanță..

Ai găsit informații prețioase care te-au ajutat? Fă-mi cinste cu o cafea ca să-mi pot continua activitatea Fac cinste cu o cafea!.