Deficit bugetar – Ce este un Deficit Bugetar

Deficitul bugetar este un important indicator macroeconomic și reflectă sanătatea financiară a unui stat. Poate apărea ca urmare a unor activități economice neanticipate și se reflectă ca procent din Produsul Intern Brut (PIB).

Acesta poate scădea în perioade de crestere economică, deoarece veniturile bugetului de stat cresc, dar în egală măsură poate creste datorită creșterii cheltuielilor guvernamentale cum ar fi cele cu asigurările sociale, a salariilor din aparatul administrativ, cheltuielile cu șomajul și asistența pentru persoane cu nevoi speciale, etc.

Existența deficitului bugetar se datorează mai multor cauze, printre care: scăderea producerii de bunuri și servicii în economie, pe ansamblu, creșterea cheltuielilor în scopul realizării anumitor programe sociale, creșterea activității sectorului obscur al economiei, creșterea cheltuielilor marginale ale producției sociale, emisiunea monetară în exces și care să nu justifice o creștere economică.

O importanță deosebită dintre cele enumerate o au scăderea ratei de producere a economiei și creșterea sectorului ‘invizibil’. Existența acestor motive duce la micșorarea bazei de impozitare.

Un deficit bugetar este de calitate atunci când îndeplinește două condiții obligatorii: deficitul se reflectă, în totalitate, în cheltuieli de investiții, în special, în realizarea infrastructurii și deficitul este acoperit cu resurse financiare sigure, pentru a nu apela la emisiuni monetare inflaționiste.

Ai nevoie de ajutor în gestionarea finanțelor personale și a investițiilor? Hai să discutăm într-o ședință de consultanță..

Ai găsit informații prețioase care te-au ajutat? Fă-mi cinste cu o cafea ca să-mi pot continua activitatea Fac cinste cu o cafea!.