Cum se impoziteaza castigurile obtinute din fondurile de investitii in 2018

Articol realizat cu spirijinul investonline.ro.

Noul An aduce urări de bine și multă veselie, dar odată treziti din mirajul sărbătorilor, ne amintim faptul că ne apropiem cu pași repezi de primăvară, anotimpul care aduce și “inflorirea” taxelor și a impozitelor.

Pentru aceia dintre dumneavoastră, interesați de impozitarea câștigurilor marcate din operațiuni cu unități de fond, vă aducem câteva lămuriri, sperăm noi, utile.

Începând cu 1 ianuarie 2018, pentru câştigurile/pierderile marcate prin operaţiuni de răscumpărare în cursul anului 2017, veţi depune declaraţia fiscală, Declarația 200 (pe care o puteți descărca și de pe site-ul Certinvest) până pe 25 mai 2018 şi veţi plăti impozitul aferent câştigului obţinut, pe baza deciziei de impunere emisă de organul fiscal competent.

Conform prevederilor Codului fiscal, legea 227/2015, art.94, alin 5,

“În cazul transferului dreptului de proprietate asupra titlurilor de participare la organismele de plasament colectiv câştigul/pierderea se determină ca diferenţă pozitivă/negativă între preţul de vânzare/răscumpărare şi valoarea fiscală, reprezentată de preţul de cumpărare/subscriere/emisiune care include şi cheltuielile de tranzacţionare/subscriere, definite în norme aprobate prin instrucţiuni comune emise de Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară şi ministrul finanţelor publice”.

Începând cu data de 1 ianuarie 2018, cota de impozit pe venitul din investiții, definite conform art. 91 din Codul fiscal, este de 10%.

În categoria veniturilor din investiții sunt cuprinse, conform aceluiași art. 91 și veniturile din dobânzi (obținute din deținerea de obligațiuni corporatiste), din dividende etc.

Persoanele fizice datorează impozitul pe venitul din dobânzi, dar obligația calculării, reținerii, declarării și virării acestui impozit îi revine plătitorului de venit (emitentul de obligațiuni).

De altfel, Codul fiscal stabileşte la  art. 97 că plata impozitului pe venit se realizează către bugetul de stat de emitentul de obligațiuni, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare înregistrării plății.

Când și cum se plătește contribuția de asigurări sociale de sănătate

De la data de 1 ianuarie 2018, persoanele fizice datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate dacă realizează venituri anuale cumulate, cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară, din una sau mai multe surse de venituri, astfel cum sunt precizate la art.155, alin (2) din Codul fiscal.

Persoanele fizice obligate la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate depun anual la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabilește contribuția de asigurări sociale de sănătate, declarația cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul lunar.

Încadrarea în plafonul anual se efectuează prin însumarea veniturilor anuale realizate în anul fiscal precedent.

În cazul contribuabililor care încep să realizeze venituri în cursul anului fiscal, iar venitul lunar estimat a se realiza este cel puțin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna în care se estimează veniturile, declarația prevăzută mai sus se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată se stabilește de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declarației descrise mai sus.

Cota de contribuție de asigurări sociale de sănătate este de 10%.

Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate este salariul de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează, iar plata se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Prezentul material are caracter strict informativ, toate informațiile furnizate prin intermediul acestui Buletin trebuie văzute ca simple informatii și nu ca analize și consultanță fiscală completă.

Articol realizat cu ajutorul echipe investonline.ro.

Ai nevoie de ajutor în gestionarea finanțelor personale și a investițiilor? Hai să discutăm într-o ședință de consultanță..

Ai găsit informații prețioase care te-au ajutat? Fă-mi cinste cu o cafea ca să-mi pot continua activitatea Fac cinste cu o cafea!.