Contabilitatea primara – Ce reprezinta?

Contabilitatea este procesul de înregistrare a tranzacțiilor financiare aferente unei afaceri.

Procesul de contabilitate include rezumarea, analizarea și raportarea acestor tranzacții către agenții de supraveghere, autoritățile de reglementare și entitățile de colectare a impozitelor.

Situațiile financiare utilizate în contabilitate sunt un rezumat concis al tranzacțiilor financiare pe parcursul unei perioade de contabilitate, rezumând operațiunile companiei, poziția financiară și fluxurile de numerar. 

Contabilitatea primară se referă la întocmirea și înregistrarea documentelor rezultate în urma acestor situații.

Aceste documente pot fi: chitanțe, dispozitii de încasare / plată către caserie, ordine de plată, cecuri, foi de vărsământ, întocmirea registrului de casă, a notelor de intrare receptie, a bonurilor de consum și a deconturilor de cheltuieli. 

Contabilitatea primară este una dintre funcțiile cheie pentru aproape orice afacere si poate fi gestionată de un contabil dar nu numai.

Situațiile financiare care rezumă operațiunile unei companii mari, poziția financiară și fluxurile de numerar într-o anumită perioadă sunt rapoarte concise și consolidate bazate pe mii de tranzacții financiare individuale.

Drept urmare, toate desemnările contabile trebuie să fie corect și corespunzător făcute. 

Ai nevoie de ajutor în gestionarea finanțelor personale și a investițiilor? Hai să discutăm într-o ședință de consultanță..

Ai găsit informații prețioase care te-au ajutat? Fă-mi cinste cu o cafea ca să-mi pot continua activitatea Fac cinste cu o cafea!.