Ce drepturi ai in legatura cu garantia unui produs cumparat

Este cunoscut că, la fel ca în cazul străinilor, cumpărăturile reprezintă pentru români nu numai o plăcere, ci și un prilej de relaxare.

În afară de produsele alimentare și vestimentare, cele mai achiziționate lucruri de către români sunt electronicele.

Astfel, o eventuală defecțiune este inevitabilă ori, mai rău, produsul poate chiar să nu respecte specificațiile sau mențiunile din materialele publicitare oferite de către vânzător.

Având în vedere faptul că nu de puține ori lipsa de informare a cumpărătorilor conduce la pierderea unor sume considerabile de bani,  ne-am propus să detaliem în cele ce urmează ce trebuie să știe mai exact o persoană despre efectele garanției produselor pe care le achiziționează.

Pentru expunerea clară, corectă și din perspectivă legislativă a conținutului materialului, ne-am bucurat de sprijinul echipei de avocați avocatum.ro

Care este legislația aplicabilă?

Pornind de la regulile generale trasate de Codul civil și continuând cu regulile speciale subliniate de Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanțiile asociate acestora, precum și de Directiva 1999/44/CE privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum şi garanțiile conexe, drepturile și obligațiile cumpărătorului respectiv vânzătorului sunt foarte clar reglementate.

Pe cine protejează legea?

Plecând de la cadrul legislativ menționat mai sus, cel general și cel special, putem observa faptul că în timp ce Codul civil reglementează garanția comercială, de aceasta beneficiind orice persoană fizică sau juridică ce are calitatea de cumpărător al unui bun ce formează obiectul unui contract de vânzare, în plus legislația specială respectiv Legea 449/2003 reglementează și garanția legală stipulată ca fiind protecția juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate a produsului achiziționat.

Prin urmare, în timp ce de garanția comercială izvorăște din contract si de aceasta se bucură orice persoană fizică sau juridică ce are calitatea de cumpărător, de garanția legală se bucură exclusiv persoanele ce au calitatea de consumatori (în sensul art. 2 pct. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor).

Prin noțiunea de consumator în sensul legii, înțelegem orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale.

Practic, această lege specială vine în sprijinul persoanei fizice ca protecție suplimentară față de dreptul comun. În cazul nerespectării de către vânzător a condițiilor de acordare a garanției, persoana juridică are la dispoziție doar calea dreptului comun, respectiv o cerere de chemare în judecată în fața instanțelor judecătorești.

Cu titlu exemplificativ, un vânzător care menționeză că oferă 7 ani garanție pentru un laptop, este obligat să ofere această garanție indiferent că vorbim de un cumpărător persoană fizică sau persoană juridică. Dacă prin publicitatea realizată vânzătorul nu se angajează să ofere garanție, cumpărătorul persoană juridică nu va beneficia de protecția legii speciale, consumatorul fiind considerat, astfel cum prevedea legea, doar persoana fizică.

Cine suportă defecțiunile produsului?

Vânzătorul este răspunzător față de consumator pentru orice lipsă a conformității existentă la momentul când au fost livrate produsele.

Orice lipsă a conformității rezultată dintr-o instalare incorectă a produselor va fi considerată echivalentă cu o lipsă a conformității produselor, dacă instalarea face parte din contractul de vânzare a produselor și produsele au fost instalate de vânzător sau pe răspunderea sa.

De asemenea, prevederile anterior-menționate se aplică și în cazul în care produsul destinat a fi instalat de consumator este instalat de acesta și instalarea incorectă este datorată unei deficiențe în instrucțiunile de instalare.

Per a contrario, dacă produsele au fost instalate de către cumpărător deși era stipulat faptul că acestea pot fi instalate doar de persoanele autorizate de către vânzător sau dacă, deși puteau fi instalate de către cumpărător, acesta nu a respectat instrucțiunile vânzătorului, cumpărătorul este pe deplin responsabil de defecțiunile bunului, nefiind posibilă angajarea răspunderii vânzătorului.

Ce poate solicita consumatorul în legătura cu garanția produsului?

În cazul lipsei conformității, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului să i se aducă produsul la conformitate, fără plată, prin reparare sau înlocuire, astfel cum vom arăta în continuare, sau să beneficieze de reducerea corespunzătoare a prețului ori de rezoluțiunea contractului privind acest produs, în anumite condiții.

Ce se înțelege prin reparare sau înlocuire?

În cazul lipsei conformității, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului în primul rând repararea produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, în fiecare caz fără plată, cu excepția situației în care măsura este imposibilă sau disproporționată.

Prezintă interes pentru noi caracterul imposibil despre care am făcut vorbire anterior. Astfel, o măsură reparatorie va fi considerată ca imposibilă dacă vânzătorul nu poate asigura produse identice pentru înlocuire sau piese de schimb pentru reparare, inclusiv ca urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente.

În acest din urmă caz, consumatorul are dreptul de a solicita reducerea corespunzătoare a prețului sau rezoluțiunea contractului, astfel cum vom arăta în cele ce urmează.

În cazul reparării produsului, în acesta vor fi montate numai piese noi. Iar în legătură cu înlocuirea produsului, precizăm că vânzătorul are aceleași obligații pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut inițial.

Ce se înțelege prin reducerea corespunzătoare a prețului ori de rezoluțiunea contractului?

Consumatorul poate solicita o reducere corespunzătoare a prețului sau rezoluțiunea contractului în oricare dintre următoarele cazuri:

  1. a) dacă nu beneficiază nici de repararea, nici de înlocuirea produsului din motivele arătate mai sus;
  2. b) dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie într-o perioadă de timp rezonabilă. Vom discuta în continuare ce reprezintă perioadă rezonabilă;
  3. c) dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie fără inconveniente semnificative pentru consumator în termenul așa-zis renonabil.

Important de menționat este că nu suntem îndreptățiți să solicităm rezoluțiunea contractului, dacă lipsa conformității este minoră.

Ne putem pune problema ce semnifică rezoluțiunea contractului. Aceasta înseamnă punerea părților în situația anterioară, și anume cumpărătorul restiuie produsul vânzătorului în starea în care se află, iar acesta din urmă prețul primit.

Trebuie să suporte cumpărătorul costurile ocazionate de transport sau reparare a produsului?

Că tot aducem în discuție noțiunea fără plată, menționăm că aceasta se referă la toate costurile necesare aducerii produselor la conformitate, inclusiv costurile poștale, de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate și ambalare.

Timpul în care trebuie remediată defecțiunea ori înlocuit produsul. Noțiunea de termen renonabil.

Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade de timp, stabilită de comun acord, în scris, între vânzător și consumator, luându-se în considerare natura produselor și scopul pentru care acesta a solicitat produsele.

Perioada de timp stabilită nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul, după caz, a adus la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare.

Primă ipoteza vizează așadar inclusiv convenția dintre cumpărător și vânzător de a remedia defecțiunile produsului ori de a-l înlocui într-un termen mai mic de 15 zile – așa-numitele situații „la urgență”.

În orice caz, perioada nu poate depăși 15 zile, astfel cum am precizat anterior. Consecința depășirii celor 15 zile atrage posibilitatea cumpărătorului de a solicita reducerea corespunzătoare a prețului sau rezoluțiunea contractului (această ultimă precizare, astfel cum am arătat, include restituirea prețului).

O particularitate în legătură cu obligativitatea vânzătorului de a remedia defecțiunile produsului este reprezentată de cazul produselor de folosință îndelungată. Explicăm imediat și înțelesul noțiunii de produs de folosință îndelungată.

Aceste din urmă produse defectate în termenul de garanție legală de conformitate, atunci când nu pot fi reparate sau când durata cumulată de nefuncționare din cauza deficiențelor apărute în termenul de garanție legală de conformitate depășește 10% din durata acestui termen, la cererea consumatorului, vor fi înlocuite de vânzător sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea produsului respectiv.

Particularitatea își găsește aplicabilitatea în momentul când laptopul, de exemplu, se defectează după ce tocmai a ajuns din service. Astfel cum am precizat, când durata cumulată de nefuncționare din cauza deficiențelor apărute în termenul de garanție legală de conformitate depășește 10% din durata acestui termen, legea conferă consumatorului dreptul de a-i fi înlocuit produsul sau de a-i fi restituită contravaloarea lui.

Interesant? Să continuăm.

Prelungirea garanției cu perioada în care produsul a stat în service

Timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție legală de conformitate și cel al garanției comerciale și curge, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator.

Beneficiază de garanție și produsul înlocuitor în aceleași condiții ca cel achiziționat și defect?

O chestiune de interes o reprezintă drepturile consumatorului în legătură cu produsul înlocuit de către vânzător în condițiile anterior-expuse.

Astfel, facem precizarea că produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

Noțiunea de produs de folosință îndelungată și alte aspecte de final

Încheiem enumerarea drepturilor cu precizarea înțelesului noțiunii despre care am tot făcut vorbire pe parcursul materialului, și anume produs de folosință îndelungată.

Vorbim de acel produs complex, constituit din piese și subansambluri, proiectat și construit pentru a putea fi utilizat pe durată medie de utilizare și asupra căruia se pot efectua reparații sau activități de întreținere. Astfel de produse sunt smartphone-urile, laptopurile, combinele frigorifice etc.

O altă chestiune de interes dar pe care o vom trata în viitor este reprezentată de situația dispozitivelor electronice al căror software activat atrage pierderea dreptului de retur. Un exemplu poate fi iphone-ul.

Așadar, din perspectiva garanției produselor, consumatorul român persoană fizică se bucură de numeroase drepturi ce pot fi valorificate chiar prin intermediul reprezentanților Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, fără a fi nevoie de avocat, notificări către partea adversă ori chiar cereri de chemare în judecată cum este în cazul persoanelor juridice.

ANPC poate aplica sancțiuni de până la 25.000 lei producătorilor și vânzătorilor care nu respectă dispozițiile legii speciale, iar în legătură cu convenția dintre vânzător și consumator anterior cunoașterii lipsei de conformitate, facem o ultimă precizare.

Clauzele contractuale sau înțelegerile încheiate între vânzător și consumator înainte ca lipsa de conformitate să fie cunoscută de consumator și comunicată vânzătorului, care limitează sau înlătură, direct ori indirect, drepturile consumatorului prevăzute de prezenta lege, sunt nule de drept.

Sper că articolul ţi-a fost de folos.

Sunt importante aceste informaţii pe noi toţi atunci când vrem să reparăm produsele pe garanţei.

Articol scris cu ajutorul echipei avocatum.ro.

 

Ai nevoie de ajutor în gestionarea finanțelor personale și a investițiilor? Hai să discutăm într-o ședință de consultanță..

Ai găsit informații prețioase care te-au ajutat? Fă-mi cinste cu o cafea ca să-mi pot continua activitateaFac cinste cu o cafea!.