Audit Financiar – Definitie si Rol

Auditul financiar reprezintă activitatea de examniare, în vederea exprimării de către auditorii financiare, a unei opinii asupra situaţiilor financiare, în conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internaţionale de audit şi adoptate de Camera Auditorilor financiari.

Rolul Auditului financiar:

  • De a oferi utilizatorilor de informaţie contabilă garanţia respectării principiilor contabile general admise şi a procedurilor interne stabilite de către conducerea întreprinderii;
  • De a oferi utilizatorilor de informaţie contabilă garanţia reflectării în situaţiile financiare a imaginii fidele, clare şi complete a poziţiei financiare şi a performanţelor entităţii.
Înapoi la Dicţionarul financiar!

Ai o altă părere sau definiţie despre acest termen financiar, trimite-mi un email pe contact@laurentiumihai.ro.

Recomand:

—> 51 de cărţi care te vor face mai inteligent din punct de vedere financiar <—-