Audit Financiar – Definitie si Rol

La modul general, auditul înseamnă examinarea unor informații în mod profesionist și exprimarea unei opinii independente, făcându-se referință la anumite criterii de calitate.

Auditul financiar presupune examinarea efectuată de un profesionist contabil competent și independent asupra situaţiilor financiare ale unei entităţi, în vederea exprimării unei opinii profesionale a situaţiei financiare precum şi a rezultatelor (performanţelor) obţinute de aceasta entitate.

Auditul financiar se realizează de către auditori financiari – persoane fizice sau juridice- care au dobândit această calitate şi sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România. Acestea pot desfășura activități de audit financiar, audit intern, consultanță financiar-contabilă și fiscală, pregătire profesională de specialitate în domeniu, expertiză contabilă, reorganizare judiciară și lichidare, etc.

Scopul auditului financiar este acela de a exprima o opinie obiectivă și independentă în ceea ce privește respectarea reglementărilor contabile general acceptate.

Auditul financiar urmărește obiective diverse, în funcție de nevoile companiei sau ale solicitantului auditului:

  • Verificarea respectării legislației
  • Depistarea eventualelor fraude
  • Evaluarea solvabilității unei companii
  • Propunerea unor măsuri pentru atingerea scopurilor unității

Poate fi intern sau extern, în funcție de obiectivele urmărite. 

Auditul financiar intern  este un sistem de control intern și contabil, menit să prevadă și să evite eventualele riscuri la care este expusă societatea din prisma propriei funcționări. 

Auditul financiar extern poate fi la rândul său de două tipuri: statutar sau contractual și poate viza procedurile informatizate prin care se face contabilitatea societății, operațiunile de schimb financiar, contabilizarea cheltuielilor sociale și respectarea reglementărilor legale sociale, situația fiscală sau conturile de clienți.