Asociat – Ce este un Asociat intr-o firma / SRL

Asociat poate fi o persoană fizică sau juridică, cu cetățenie română sau de altă cetățenie sau naționalitate, care se poate asocia în vederea constituirii de societăți comerciale și efectuarea de acte de comerț.

O societate cu răspundere limitată poate avea unul sau mai mulți asociați și administratori. Admistratorii unei societăți comerciale pot fi atât asociații, cât și alte persoane care nu dețin calitatea de asociat. Drepturile și obligațiile asociațților unei societăți sunt prevăzute în Actul Constitutiv al societății, în Codul Civil și în alte legi.

Toți asociații contribuie la formarea capitalului social al societății, prin aporturi bănești sau cu bunuri. Aportul fiecărui asociat trebuie consemnat în actul constitutiv.

În cazul unei societăți cu mai mult de doi asociați, aceștia sunt obligați să se informeze reciproc şi onest în cadrul adunărilor generale ale asociaţilor, precum şi în orice alte situaţii asupra problemelor ce privesc activitatea societăţii, să nu întreprindă acţiuni care vor putea aduce atingerea intereselor societăţii, fapt care poate determina excluderea sa prin hotărârea adunării generale a asociaţilor.

Încălcarea prevederilor stabilite în Actul Constitutiv al firmei poate duce la excluderea asociatului. Excluderea unui asociat se va face după pronunțarea unei sentințe definitive

Ai nevoie de ajutor în gestionarea finanțelor personale și a investițiilor? Hai să discutăm într-o ședință de consultanță..

Ai găsit informații prețioase care te-au ajutat? Fă-mi cinste cu o cafea ca să-mi pot continua activitateaFac cinste cu o cafea!.